Welkom bij Segon

 

Segon is een energetisch en financieel adviesbureau dat publiek private samenwerkingsverbanden van bedrijven, particulieren en overheden begeleidt en ondersteunt bij hun streven naar energiebesparing en duurzaamheid.

Segon is actief voor onder meer:

  • Verenigingen van Eigenaren
  • Eigenaren grondgebonden woningen
  • Midden- en klein bedrijf
  • Bedrijventerreinen

Segon zoekt publiek private samenwerking met gemeenten en provincie om te komen tot stabiele woonlasten, meer werkgelegenheid, betere kwaliteit van huisvesting en armoedebestrijding. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden voor samenwerking.  

Publieke sector

Publieke sector

Omdat energiebesparing en duurzaamheid maatschappelijke vraagstukken zijn, zoekt Segon samenwerking met gemeenten en provinciën voor innovatieve oplossingen.

Private sector

Publieke sector

Segon begeleidt particuliere en bedrijfsmatige samenwerkings-verbanden die zich richten op duurzaamheidsvraagstukken en energiebesparing.

Energiebesparende projecten Segon