Welkom bij Segon

Segon is een energetisch en financieel adviesbureau dat publiek private samenwerkingsverbanden van bedrijven, particulieren en overheden begeleidt en ondersteunt bij hun streven naar energiebesparing en duurzaamheid. Segon is actief voor onder meer:

  • Gemeenten, provincie en overheden bij de energietransitie
  • Verenigingen van Eigenaren
  • Eigenaren grondgebonden woningen
  • Midden- en klein bedrijf
  • Bedrijventerreinen

Segon zoekt publiek private samenwerking met gemeenten en provincies om te komen tot stabiele woonlasten, meer werkgelegenheid, betere kwaliteit van huisvesting en armoedebestrijding.

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden voor samenwerking.

VVE’s:

Segon ondersteunt VvE’s bij de energietransitie en verzorgt financieringsconstructies die deze transitie kunnen bevorderen.
Klik hier als u meer informatie wilt over de aanpak van VvE’s

Bedrijvenparken:

Segon heeft voor de provincie Noord-Brabant de visie voor toekomstbestendige bedrijventerreinen geschreven. Hieruit is een aanpak ontwikkeld die wordt uitgevoerd door Ecco Businessparks.
Klik hier voor informatie over de dienstverlening voor bedrijvenparken.

VVE Ellen

VvE Ellen is de eerste VvE in Nederland die volledig is gerenoveerd naar Nul op de Rekening. De 28 huishoudens wonen in een compleet vernieuwde flat.

Lage Meren Meilust

Het bedrijventerrein Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom is de eerste pilot voor Brabant om energieneutraal te worden. De transitie zal een majeure impact hebben op de bedrijvigheid in West-Brabant.

Asser Servicekosten Model

Segon heeft samen met de provincie Drenthe en de gemeente Assen gebouwgebonden financiering vormgegeven. Met het Asser Servicekosten Model (ASM) kan heel Nederland de transitie in op het gebied van collectief bezit.

Energiebesparing voor iedereen!


Segon

Energiebesparende projecten van Segon:

Wij werken met kleine en grote bedrijven, iedere klant wordt met veel zorg behandeld en wij zullen er alles aan doen om uw tevreden te houden.