Urgenda dwingt overheid tot actie

Joost SchretlenSegon Nieuws

Gerechtshof verwerpt het hoger beroep van de Nederlandse Staat Vandaag oordeelde het hof dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op 24 juni 2015 … Read More

Asser Servicekosten Model

Joost SchretlenSegon Nieuws

Segon heeft samen met de provincie Drenthe en de gemeente Assen gebouwgebonden financiering vormgegeven. Met het Asser Servicekosten Model (ASM) kan heel Nederland de transitie in op het gebied van collectief bezit. Lees meer over het Asser Servicekostenmodel

Lage Meren Meilust

admin adminSegon Nieuws

Het bedrijventerrein Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom is de eerste pilot voor Brabant om energieneutraal te worden. De transitie zal een majeure impact hebben op de bedrijvigheid in West-Brabant. Lees meer over Lage Meren Meilust

VVE Ellen

Saskia DriessenSegon Nieuws

VvE Ellen is de eerste VvE in Nederland die volledig is gerenoveerd naar Nul op de Rekening. De 28 huishoudens wonen in een compleet vernieuwde flat. Lees meer over VvE Ellen