Bedrijvenparken

ECCO Business Parks is een initiatief van Segon in samenwerking met Projectbureau Nieuwe Economie en is gericht op toekomstbestendige ontwikkeling van bedrijvenparken. We adviseren en organiseren publiek private samenwerkingen tussen gemeenten, ondernemers en eigenaren. We zijn kennispartner en strategisch adviseur en dragen bij aan de financiering van de transitie. ECCO Business Parks streeft ernaar om zich te ontwikkelen tot een beleidsondersteunende coƶperatie voor bedrijvenparken en parkmanagers. Daarbij wordt een langjarige samenwerking nagestreefd met het oog op 2030. ECCO Business Parks is subpartner van Interreg North West Europe programma ECCO en werkt onder meer in opdracht van de provincie Brabant en diverse gemeenten zoals Bergen op Zoom en Roosendaal.

Klik op de onderstaande knop om meer te lezen over de samenwerking tussen ECCO en Interreg

Klik op de onderstaande knop om meer te lezen over ECCO Businessparks

Segon heeft in 2016 de visie op toekomstbestendige bedrijventerreinen geschreven voor de provincie Noord-Brabant. Daar is tevens een aanpak voor ontwikkeld die getest is op diverse bedrijventerreinen. Daarbij wordt Bottom-up gewerkt; de ondernemers zijn leidend en de gemeente sluit aan bij de gezamenlijke ambities.

Een Toekomstbestendig Bedrijventerrein leidt tot duidelijke doelstellingen, een geordende transitie, veel voorbeelden van vernieuwing en jaagt de investeringen op het park aan.

Doelstelling is om met de gemeente en de ondernemers tot een plan van aanpak voor het bedrijventerrein te komen. Daarbij worden zowel deelprojecten gestart voor de korte als voor de lange termijn. Onderwerpen zijn onder meer:

  • Duurzame opwekking van energie
  • Stimuleren circulaire economie
  • Energiemanagement/ grid
  • DC-netwerken
  • Procesmanagement
  • Afvalmanagement
  • Financiering van verduurzaming
  • Bedrijfsselectie nieuwe vestigers
  • Logistiek en transport

Klik op de onderstaande knop om meer te lezen over ECCO Businessparks


Meer weten?

Bent u benieuwd wat Segon voor u kan betekenen?
Klik op de knop hier onder om ons filmpje te bekijken.
Bel ons op 088-0900 000 of mail naar secretariaat@segon.nl.