Segon is met Gemeente Groningen voor de tweede maal gekozen voor de aardgasvrije wijk aanpak.

Saskia DriessenSegon Nieuws

Bijna 100 miljoen euro voor ‘proeftuinen aardgasvrij’ in 19 gemeenten Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 100 miljoen euro. De selectie is gebaseerd op een voorstel van de Adviescommissie aardgasvrije wijken. Daarin … Read More

Naar duurzame appartementen

Saskia DriessenSegon Nieuws

Financieringsoplossing voor de verduurzaming van VvE complexen. Download hier het volledige rapport en lees hoe deze financieringsoplossing tot stand is gekomen en hoe deze ook succesvol is toegepast bij een aantal VvE complexen. In Nederland zijn 1,2 miljoen appartementen in beheer van VvE’s (vereniging van eigenaren). Deze moeten in 2050 CO2-arm en aardgasvrij zijn. Dat betekent een forse investeringsopgave. Er … Read More

Nominatie Segon Cobouw

Saskia DriessenSegon Nieuws

Onderstaande stukje tekst betreft het juryrapport van de Cobouw, waarvoor Segon mede genomineerd was. Hier de beoordeling van de jury: VVE EllenBouwnext (Carl-Peter Goossen)Renolution “Eindelijk eens een innovatie op financiën.”“Financieel hebben ze een steen verlegd.”“De bedenker is een doorzetter. Slaat soms door met Exelsommetjes, maar krijgt het toch voor elkaar om mensen bij elkaar te krijgen.” Even eerlijk als kwetsbaar. … Read More

Urgenda dwingt overheid tot actie

Joost SchretlenSegon Nieuws

Gerechtshof verwerpt het hoger beroep van de Nederlandse Staat Vandaag oordeelde het hof dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op 24 juni 2015 … Read More

Asser Servicekosten Model

Joost SchretlenSegon Nieuws

Segon heeft samen met de provincie Drenthe en de gemeente Assen gebouwgebonden financiering vormgegeven. Met het Asser Servicekosten Model (ASM) kan heel Nederland de transitie in op het gebied van collectief bezit. Lees meer over het Asser Servicekostenmodel

Lage Meren Meilust

Saskia DriessenSegon Nieuws

Het bedrijventerrein Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom is de eerste pilot voor Brabant om energieneutraal te worden. De transitie zal een majeure impact hebben op de bedrijvigheid in West-Brabant. Lees meer over Lage Meren Meilust

VVE Ellen

Saskia DriessenSegon Nieuws

VvE Ellen is de eerste VvE in Nederland die volledig is gerenoveerd naar Nul op de Rekening. De 28 huishoudens wonen in een compleet vernieuwde flat. Lees meer over VvE Ellen