Disclaimer

De informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Onjuistheden of onvolledigheden kunnen echter voorkomen. SEGON B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook, welke voortvloeit uit de door SEGON verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. SEGON B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van SEGON.

SEGON B.V. behoudt zich het recht voor de webpagina naar eigen inzichten op ieder door SEGON B.V. gewenst moment te (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande waarschuwing. SEGON B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.