Financiering

Segon ontwikkelt financieringsinstrumenten voor maatschappelijke doelgroepen. Segon helpt eigenaar-bewoners, bedrijven en retailers bij de financiering van energiebesparende maatregelen en duurzaamheid. Zij ontwikkelt daartoe ook nieuwe financieringsstructuren, zoals gebouwgebonden financiering of bijzondere garanties zoals een energie-garantie.

Het is van belang om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen bij de doelgroep. Op basis van het collectieve draagvlak kan financiering mogelijk worden. Dat vereist kennis van de sector, de besluitvormingsprocessen en de medewerking van de diverse overheden.

Onderstaand treft u enkele voorbeelden aan.


Asser Servicekosten Model

Met het Asser Servicekosten Model heeft Segon gebouw-gebonden financiering mogelijk gemaakt voor de energietransitie op de Nederlandse markt. De essentie is dat bewoners van een Vereniging van Eigenaren willen instemmen met investeringen indien de servicekosten niet (overmatig) zullen toenemen. Dat noemen we woonlasten neutraliteit.

Klik hier voor meer informatie

Het Marktmeesterschapmodel
Segon is bezig om op de bedrijventerreinen waar zij actief is om de belangen van eigenaren en ontwikkelaars met een grondpositie te bundelen teneinde multifunctionele en een toekomstbestendige bedrijventerrein mogelijk te maken.

Klik hier voor meer informatie

Gouden Leeuw

VvE De Gouden Leeuw is een complex van 400 appartementen. Gebouwd eind jaren ‘60, begin ‘70.

Klik hier voor meer informatie


Meer weten?

Bent u benieuwd wat Segon voor u kan betekenen?
Klik op de knop hier onder om ons filmpje te bekijken.
Bel ons op 088-0900 000 of mail naar secretariaat@segon.nl.