Financieringsoplossing voor de verduurzaming van
VvE complexen


Gesprekken en rapporten over verduurzaming van de woningvoorraad gaan vaak over grondgebonden koopwoningen of bezit van woningcorporaties. Appartementen in beheer bij VvE’s (verenigingen van eigenaren) zijn minder in beeld. Toch gaat het hier om 1,2 miljoen wooneenheden, die in 2015 ook alle CO2-arm en aardgasvrij moeten zijn. Dat betekent een flinke investeringsopgave.


Segon heeft in samenwerking met Stroomversnelling en Eeyoo een belangrijke bijdrage geleverd aan het rapport over financieringsoplossingen voor de verduurzaming van VvE-complexen. Dit rapport draagt een oplossing aan voor een belangrijk knelpunt voor energiebesparende renovatie van VvE-complexen: het ontbreken van de beschikbaarheid van langlopende leningen.

Ook werkt dit rapport een propositie uit voor de overgang naar een volwassen markt voor de financiering aan VvE’s. Het ministerie van BZK, diverse provincies en gemeenten, en maatschappelijke organisaties hebben NIA/Invest-NL (in opbouw) gevraagd hierop de regie te pakken. Dat is bekrachtigd met het gezamenlijk ondertekenen van een verklaring op 15 maart 2018.

In Nederland zijn 1,2 miljoen appartementen in beheer van VvE’s (vereniging van eigenaren). Deze moeten in 2050 CO2-arm en aardgasvrij zijn. Dat betekent een forse investeringsopgave.

Er zijn al veel VvE’s die energiemaatregelen hebben genomen. Denk aan isolatie van muren en ramen en aan het aanbrengen van PV-installaties. VvE’s hebben daarvoor gebruik kunnen maken van subsidies en leningen. Dat leidt dan tot verbetering van het energielabel.

De belangstelling onder VvE’s voor verduurzaming is groeiende, mede door de aankondiging van het kabinet te stoppen met de aardgaswinning. Inmiddels zijn er in Nederland ook steeds meer VvE’s die niet willen volstaan met één of enkele labelstappen, maar verdergaande ambities hebben. Vaak speelt dat op een moment dat grootschalig onderhoud of renovatie aan de orde is.Interesse in het volledige rapport?

Bent u benieuwd wat er nog meer in het rapport staat?