Het Marktmeesterschapmodel

Segon is bezig om op de bedrijventerreinen waar zij actief is, de belangen van eigenaren en ontwikkelaars met een grondpositie te bundelen, teneinde een multifunctionele,- en toekomstbestendig bedrijventerrein mogelijk te maken.In 2011 heeft de BOM het Marktmeesterschapmodel geïntroduceerd voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. Segon is hier op gaan voortborduren in overleg met de BOM.

Het parkmanagement beheert een fonds met het doel om een zo optimaal mogelijke samenstelling van bedrijfsactiviteiten op het bedrijventerrein te realiseren met het oog op lange termijn rendement voor alle participanten. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld herstructurering en de ontwikkeling van multifunctionele locaties.

De (huidige) eigenaren kunnen bijvoorbeeld hun bedrijfsvastgoed door middel van een “sale and lease-back‟ constructie overdragen aan een fonds (shared property). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in ruil voor het overgedragen vastgoed, een participatie in de ‘marktmeester’ te nemen.

Het parkmanagement zal vervolgens voorstellen hoe het vastgoed wordt beheerd, herontwikkeld of moet worden verkocht. Bij verkoop moet aan strikte voorwaarden voldaan worden, zodat kwaliteit, uitstraling en inzetbaarheid ook op lange termijn geborgd zijn.

Klik hier voor nadere informatieMeer weten?

Bent u benieuwd wat Segon voor u kan betekenen?
Bel ons op 088-0900 000 of mail naar secretariaat@segon.nl.