Lage Meren Meilust

Saskia DriessenSegon Nieuws

Het bedrijventerrein Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom is de eerste pilot voor Brabant om energieneutraal te worden. De transitie zal een majeure impact hebben op de bedrijvigheid in West-Brabant.

Lees meer over Lage Meren Meilust