Naar duurzame appartementen

Saskia DriessenSegon Nieuws

Financieringsoplossing voor de verduurzaming van VvE complexen.

Download hier het volledige rapport en lees hoe deze financieringsoplossing tot stand is gekomen en hoe deze ook succesvol is toegepast bij een aantal VvE complexen.

In Nederland zijn 1,2 miljoen appartementen in beheer van VvE’s (vereniging van eigenaren). Deze moeten in 2050 CO2-arm en aardgasvrij zijn. Dat betekent een forse investeringsopgave.

Er zijn al veel VvE’s die energiemaatregelen hebben genomen. Denk aan isolatie van muren en ramen en aan het aanbrengen van PV-installaties. VvE’s hebben daarvoor gebruik kunnen maken van subsidies en leningen. Dat leidt dan tot verbetering van het energielabel.

De belangstelling onder VvE’s voor verduurzaming is groeiende, mede door de aankondiging van het kabinet te stoppen met de aardgaswinning. Inmiddels zijn er in Nederland ook steeds meer VvE’s die niet willen volstaan met één of enkele labelstappen, maar verdergaande ambities hebben. Vaak speelt dat op een moment dat grootschalig onderhoud of renovatie aan de orde is.

Het zal kostenefficiënter zijn om dan meteen de stap te zetten naar een Nul op de Meter (NOM-) renovatie, NOM-Ready of Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG-renovatie). Met de schilrenovatie (isolatie van dak, vloer, zij- achter en voorgevels, inclusief glas) kunnen naast meer energiebesparingen dan ook meer onderhoudsbesparingen gerealiseerd worden. Hoe slechter het energielabel is, hoe meer energiewinst er behaald kan worden en hoe kostenefficiënter dat doorgaans is.

Een besluit tot zo’n integrale verduurzaming is niet zomaar genomen. Er moet uiteraard voldoende draagvlak zijn onder de eigenaar-bewoners van het appartementencomplex. Men zal willen weten waar men aan toe is, niet alleen wat betreft de organisatie, uitvoering en prestaties, maar ook wat betreft de betaalbaarheid.

Download hier het volledige rapport en lees hoe deze financieringsoplossing tot stand is gekomen en hoe deze ook succesvol is toegepast bij een aantal VvE complexen.

Woonlastenneutraliteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde: de verhoging van de servicekosten als gevolg van de energiebesparende renovatie moet op te brengen zijn uit de besparing op de energierekening en onderhoudslasten (bij gelijkblijvend gebruik). Als het complex niet alleen verduurzaamd moet worden maar ook anderszins opgeknapt of verfraaid, en/of daarvoor is onvoldoende gereserveerd, zal het moeilijker worden een stijging van de woonlasten te voorkomen. De norm moet dan zijn: niet meer dan anders in plaats van niet meer dan nu.

VvE’s kunnen voor financiering van de maatregelen energiebespaarleningen aangaan via het NEF1 of lokale duurzaamheidsleningen aantrekken. Deze hebben een maximale looptijd van 15 jaar.

Een belangrijk knelpunt is dat voor VvE’s in Nederland geen leningen met een looptijd van 30 jaar beschikbaar zijn. Dat is wel nodig om tegen acceptabele lasten (dat wil zeggen: zoveel mogelijk woonlastenneutraal) een verregaande verduurzaming te realiseren.

Voor zover NOM(-Ready) renovaties met langjarige financiering tot stand gebracht zijn (in Assen, Apeldoorn en Leusden) is dat gebeurd met garanties of leningen van decentrale overheden. Dat is geen schaalbare oplossing.

Banken bieden geen leningen aan met een dergelijke lange looptijd en financieren überhaupt niet aan VvE’s, vanwege:

  • afwezigheid van hypothecair onderpand (VvE die de lening aangaat is immers geen eigenaar van de appartementsrechten);
  • onbekendheid met VvE’s en verduurzaming appartementencomplexen;
  • hoge handlingkosten;
  • onzekerheid over techniek en prestaties;
  • onduidelijkheid ten aan zien van de reikwijdte van de zorgplicht t.a.v. VvE’s.

Dit rapport biedt een oplossing voor het financieringsprobleem van VvE’s. In de aanvangsfase is daarvoor nog een rol weggelegd voor de overheid, maar uiteindelijk zal de markt (banken, institutionele beleggers) op eigen kracht de financiering van verregaande verduurzaming moeten leveren.

Download hier het volledige rapport en lees hoe deze financieringsoplossing tot stand is gekomen en hoe deze ook succesvol is toegepast bij een aantal VvE complexen.