Overheid

Segon werkt samen met de overheid in publiek private samenwerkingsverbanden om de bestaande voorraad te verduurzamen. Energiebesparing en duurzame opwekking van energie raken alle beleidsterreinen van de overheid: werkgelegenheid; armoedebestrijding; het volkshuisvestelijk beleid; milieubeleid en CO2 reductie.

Energiebesparing voor iedereen!!  Het liefst zo dat de huisvestingslasten per saldo ongewijzigd blijven. Dat kan alleen door samenwerking. De overheid heeft de markt nodig om veranderingen te kunnen realiseren en vice versa. Segon treedt op mediator in de transformatie en begeleidt deze trajecten, innoveert en voert de regie. Juist waar collectief gebruik en eigendom elkaar raken is Segon een partner.Segon hanteert hiervoor een reeds bewezen succesvolle integrale aanpak. Segon heeft tientallen jaren ervaring reeds bij de verduurzaming van woningen, bedrijven en overheid. Segon concentreert zich op het wegnemen van de financiële, technische, juridische, economische en sociaalpsychologische drempels bij de aanpak van een project. Want als er geen drempels zijn, besluit men positief !

Provincies en gemeenten kunnen daarbij rekenen op een actieve aanpak. Of het nu gaat om bedrijven, VvE’s, semi-institutioneel bezit of particuliere bewoners; Segon heeft ruime ervaring met deze specifieke doelgroepen.


Segon is op nationaal niveau betrokken bij projecten met het Nationaal Investering Agentschap, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, RVO, Platform31, de Stroomversnelling, Economische Zaken. Daarnaast is Segon actief in de provincies Drenthe, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Op gemeentelijk niveau zijn we actief in Assen, Rijswijk, Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Tilburg en nog vele andere gemeenten.

Op Europees niveau is Segon subpartner van het Interreg Programma ECCO (Energy Community based Cooperatives Organisation) en lid van het internationale kennisplatform voor de energietransitie.

  • Groningen-woont-slim
  • Energiesprong-Amsterdam

Meer weten?

Bent u benieuwd wat Segon voor u kan betekenen?
Bel ons op 088-0900 000 of mail naar secretariaat@segon.nl.