Privacy

Alle persoonlijke informatie die wordt verschaft wordt altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Indien u telefonisch of via e-mail een vraag of opmerking stelt c.q. instuurt en daarbij uw naam en e-mailadres of postadres aan ons doorgeeft, gebruiken wij deze gegevens uitsluitend om op uw vraag of opmerking te reageren en om contact met u op te nemen met betrekking tot de diensten op onze site waarin u interesse heeft getoond. De door individuele eigenaar-bewoners op te leveren persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn: het correct uitvoeren van onze dienstverlening naar u toe.

SEGON behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.