VvE’s

Veel VvE’s worstelen al jaren met langdradige discussies over investeringsbeslissingen of besluitvorming waar het gaat om onderhoud en verduurzaming.

Segon begeleidt VvE’s die behoefte hebben aan onafhankelijk en deskundig advies, opdat de Algemene Leden Vergadering kan beslissen zonder omwegen. Segon objectiveert het probleem en geeft inzicht in de consequenties op een eerlijke openhartige wijze.

Segon heeft hiervoor tot in detail een stappenplan uitgewerkt, gebaseerd op de ervaringen bij meer dan 700 VvE’s.In de aanpak komen een drietal innovaties samen:

 • Steeds vaker wordt gewerkt met prestatiegaranties of performance afspraken. Dat betekent dat het bestek niet meer van belang is maar dat er wordt gekeken naar de resultaten in de komende 30 jaar.
 • Verduurzaming gaat gepaard met woningverbetering. Hiervoor heeft de VvE niet gereserveerd. Dat impliceert dat de VvE gefinancierd moet worden voor zover de servicekosten niet hoeven te stijgen. Gebouw gebonden financiering is hiervoor de oplossing.
 • Revolutionaire bouw- en installatietechniek zijn noodzakelijk. Met prefab droogbouw en robotisering van processen is procesversnelling mogelijk en kan op sommige trajecten veel efficiënter met een veel hogere kwaliteit van oplevering worden gewerkt.

In onderstaande kunt u lezen wat de aanpak van Segon is

5-tal processtappen van het VvE proces:

 • 1. Oriëntatie door bestuur

  In deze fase inventariseren bewoners en bestuur de mogelijkheden van de diverse aanbieders en oriënteren zij zich op de oplossingsrichtingen die mogelijk zijn om op een efficiente wijze te komen tot energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking van energie. Daarbij zal het bestuur willen komen tot een onafhankelijk advies. Tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering wordt de leden gevraagd om toestemming te geven voor een energieadvies.

 • 2. Het Energieadvies

  In deze fase wordt het energieadvies aangeleverd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen collectieve of individuele maatregelen. Een haalbaarheidsanalyse is nodig om het nut te bepalen tussen enkelvoudige maatregelen of een integrale aanpak van het complex. Per maatregel en groep van maatregelen verkrijgt men inzicht in het woonlastenneutrale investeringsniveau. De VvE kan in de ALV een besluit nemen welk scenario zij verder wenst uit te werken.

 • 3. Verdiepingsonderzoek

  In deze fase is het doel om definitief de offerten vast te stellen en waar nodig extra onderzoek te laten verrichten om de maatregelen zo goed mogelijk te prijzen. Dit kan gepaard gaan met pre-engineering onderzoek van één of meerdere aanbieders. De woonlasten worden berekend en de Total Cost of Ownership wordt bepaald. Ook wordt een financieringsvoorstel gedaan. Juridisch worden de consequenties inzichtelijk gemaakt. De ALV neemt de investeringsbeslissing. Het bestuur krijgt een volmacht onder voorwaarden.

 • 4. Implementatie

  In deze fase regelt het bestuur de vergunningen, gaat overeenkomsten aan met de uitvoerder en de beheerder, regelt de financiering definitief in en laat waar nodig de akte aanpassen. Als de formaliteiten zijn geregeld dan zal de ALV goedkeuring moeten verlenen om over te gaan naar de laatste fase.

 • 5. Oplevering

  De uitvoering start, de financiering wordt definitief, contracten worden getekend, het depot wordt gevuld en de afrekening met de eigenaren vindt plaats. Vergunningen worden geregeld evenals het toezicht op de uitvoering. De garanties treden in werking, de kwaliteit en mate van afwerking worden gecontroleerd en prestatieafspraken worden getest. Eventueel toegezegde subsidies worden aangevraagd en de oplevering is een feit.


Meer weten?

Bent u benieuwd wat Segon voor u kan betekenen?
Klik op de knop hier onder om ons filmpje te bekijken.
Bel ons op 088-0900 000 of mail naar secretariaat@segon.nl.